Optyk Warszawa
Świat Twoich Oczu

optometrysta a okulista

Optometrystów nie należy mylić z okulistami. Okuliści są lekarzami, którzy wykonują zabiegi chirurgiczne na narządzie wzroku, a także mają uprawnienia do diagnozowania i leczenia chorób oraz urazów oczu. Optometrysta bada oczy pod kątem przepisania i doboru okularów lub soczewek kontaktowych, ale nie może wypisywać recept na lekarstwa. W przypadku podejrzenia choroby skierowuje pacjenta do okulisty.


"OPTOMETRIA (gr. optos = widziany, metreo = mierzenie) to dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu. "


Zapraszamy na badanie optometryczne do naszego salonu.